3D Otobus Park Etme

3D Otobus Park Etme

3 boyutlu ortamda yani 3D otob�s parket ve �of�rl���n� konu�tur. D�nyaca �nl� bu oyunda araba park etmekten biraz daha zor olan bu otob�s park etme oyununda dikkatli olmal�s�n. biraz daha geni� al�p park et ki di�er otob�slere �arpma ve g�revi ba�ar�yla bitir. Playe bas b�l�m se� ve ekranda g�sterilen tu�larla oyna.